Over Philippe Ehlinger

Dokter Ehlinger werd opgeleid door Prof Richter aan het Hôpital Universitaire et Cantonal de Genève op de divisie Maxillo-faciale heelkunde van de afdeling herstelchirurgie. Nadien was hij kliniekhoofd bij Prof Béziat (plastische en MKA-chirurgie) aan de Université Lyon-Nord.
Sedert 1997 is hij actief in zijn praktijk en in de GZA-ziekenhuizen waar de patiënten indien nodig worden opgenomen voor meer complexe behandelingen onder narcose.
Sommige behandelingen vinden nu eenmaal beter plaats in een ziekenhuis dan in een praktijk of een privé-instelling. De GZA ziekenhuizen zijn JCI-geaccrediteerd, indien mogelijk kan beroep gedaan worden op collega’s van alle mogelijke disciplines, er is een spoedopname en een anesthesie-wachtdienst 24/24 en 7/7. Veiligheid gaat immers boven alles.
Ingewikkelde behandelingen onder volledige verdoving worden echter minder frequent  uitgevoerd. Deze tendens zal zich verderzetten.
Vaak is het mogelijk via een combinatie van kleinere behandelingen  hetzelfde resultaat te bereiken als met 1 grote operatie, met minder risico en zonder arbeidsongeschiktheid.
Dokter Ehlinger heeft een grondige kennis van wetenschap, voldoende ervaring en een ontwikkeld artistieke oog, hij zal u feilloos informeren wat kan verbeterd worden, wat het eventueel alternatief is en welk resultaat kan bereikt worden. Iedere behandeling heeft immers beperkingen.
De prijs van  tandimplantaten is  standaard en concurrentieel, esthetische behandelingen zijn  individueel.
Of het nu een botox-injectie betreft of een neuscorrectie : op het einde van de eerste raadpleging ontvangt iedere patiënt een bindende offerte van de eigen kosten plus informatie over wat eventueel door ziekenfonds of verzekering wordt terugbetaald. Implantaten worden bovendien geplaatst met levenslange garantie.
Dokter Ehlinger heeft zeer brede interesses, maatschappelijk en artistiek. Tijdens zijn verblijf in Frankrijk was hij voornamelijk betrokken bij de behandeling van patiënten met mondkanker en baby’s met gespleten lip (schisis) of schedelafwijkingen.
Sedert 1996 heeft hij zich ingezet als lid van het oncologisch team van de GZA en stichtend verantwoordelijke van het schisisteam.
Momenteel beperkt de e-clinic zich tot esthetiek met een bijzondere interesse voor het ooglid en tandimplantaten.
Dokter Ehlinger is gefocused, onafhankelijk en ongebonden. Hij staat op het kruispunt van een netwerk met NKO-artsen, oogheelkundigen, plastisch chirurgen, tandartsen, parodontologen, orthodontisten en dentale labo’s. Naast de optie van een bijkomend deskundig advies  wordt elke patiënt dus indien nodig verwezen naar topmensen uit verwante disciplines.
Hij is bewust onbezoldigd  extern adviseur van 2 farmaceutische bedrijven in de VS en Zwitserland. Zo komt hij in vroeg stadium te weten wat de te verwachten ontwikkelingen in zijn vakgebied zijn en delen anderen zijn expertise.
Zijn wetenschappelijk curriculum sedert 20 jaar is indrukwekkend : publicaties in internationale tijdschriften, spreker op symposia en congressen van verenigingen  zoals IMCAS, IAMFS en EACMFS. Hij is bovendien lid van de Academy of Osseointegration.